بله… لاگ تمام ارسال ها در دیتابیس سامانه ذخیره می شود.